Företagskultur

Kartläggning, målsättning och förändringsledning!

Medarbetarna är företagets främsta tillgång

Som externa konsulter är vi din dialogpartner och ledningsstöd kring strategiska frågeställningar inom företagskultur, värderingar och mångfald. Tillsammans utvecklar vi er arbetsplats, både ur ett organisations- och individperspektiv.

 

 

Vi brinner för attityder och beteenden

Alla företag och arbetsplatser är unika och har sin egen personlighet. Därför behövs ett unikt tillvägagångssätt och unik analys för att nå rätt resultat. Kanske står ni just nu inför att planera en organisationsförändring, nysatsning eller ett värdegrundsarbete.

 

 

Vi bidrar främst inom tre områden:

Företagskultur

Värderingar

Attityder

 

 

Genom observationer, intervjuer och enkäter får vi fram svaren på några av de aktuella frågeställningarna; finns en dynamik av olika personligheter, kompetenser och erfarenheter? Trivs medarbetarna? Vad sitter så kallat "i väggarna"? Vilka beteenden och attityder präglar verksamheten idag och är det önskat även i framtiden?

Vi bidrar

främst inom

tre områden:

1

Företagskultur

2

Värderingar

3

Attityder

Möjliga situationer:

• Ni vill arbeta med era värderingar

• Det finns en önskan att internt se över attityderna när det gäller mångfald och diskriminering

• Ni planerar organisatoriska förändringar och vill säkerställa välmående och hållbara resultat hos personalen genom förändringsprocessen

• Det finns ett upplevt gap mellan ledningens strategier och medarbetarnas vardag

Följa upp

Utveckla

Analysera

Förändrings

ledning

Utvärdera

Planera

Genomföra

HEM

FÖRETAGS

KULTUR

OM OSS

STRATEGISK

MÅNGFALD

KONTAKT

 

Nyhetsbrev

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

COPYRIGHT © 2014